برخی از موانع عجیب و غریب تولید!


1400/1/6 | تعداد بازدید: 295

تا انقلاب بزرگ در نگرش اقتصادی مسئولان و نخبگان کشور ایجاد نشود و برای فرار از نظام سوسیالیستی در دام نظام لیبرالیستی بیافتند و به جای تقویت اقتصاد خرد مردمی، اقتصاد کلان خصوصی و خصولتی را تقویت کنند موانع واقعی تولید برطرف نخواهد شد.

تولید در کشور دارای موانع متعدد و مختلفی است. برخی از موانع تولید در کشور، برآمده از قوانین کشوری است که عمدتا تابع اسناد استعماری بین‌المللی است. متاسفانه رئیس جمهور، موانع تولید را به حمایت و تسهیل وام و مالیات از کارخانه‌داران و سرمایه‌داران منحرف کردند که این کار تقویت نظام اقتصاد کلان سرمایه‌داری است و این سیاست مابقی سرمایه‌های کشور را نابود کرده و بی‌عدالتی و بیکاری و وابستگی به واردات و... را به وجود می‌آورد.

متاسفانه در سرمایه‌داری کردن اقتصاد کشور با بردن «کار از خانه» به «کارخانه» و بستن دست تولید بخش خصوصی خرد و باز کردن دست بخش خصوصی کلان (سرمایه داری) و تمرکز ثروت بجای توزیع عادلانه‌ی تولید و ثروت، مورد اجماع جناح‌های لیبرال و انقلابی هست.

از این رو تا انقلاب بزرگ در نگرش اقتصادی مسئولان و نخبگان کشور ایجاد نشود و برای فرار از نظام سوسیالیستی در دام نظام لیبرالیستی بیافتند و به جای تقویت اقتصاد خرد مردمی، اقتصاد کلان خصوصی و خصولتی را تقویت کنند موانع واقعی تولید برطرف نخواهد شد.

تعهد به اسناد استعماری بین المللی، قوانین غلط در قانون اساسی مانند اصل ۴۵ و سیاست های کلان به‌ویژه در اصل۴۴ و برنامه‌های توسعه و قوانین غلط مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، کار، صنایع، اقتصاد و کشور و ...، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها و پیگیری اجرای سیاست های غلط کشور توسط قوه قضائیه، اصلی ترین موانع کشور در تولید هستند.

سال تولید و رفع موانع، فرصت پرداختن به ریشه هاست. موانعی که موجب ممنوعیت‌های عجیب و غریب در موارد زیر شده‌ است:

۱. ممنوعیت چرا در چراگاه‌های منابع طبیعی توسط منابع طبیعی وزارت جهاد (که حتی موجب تقویت چراگاه ها و مراتع می‌شود و تولید کشور دچار جهش می‌شود).

۲. ممنوعیت ساخت ساختمان در مزارع و باغات توسط وزارت جهاد(که موجب جلب خانواده ی باغداران و کشاورزان به مزارع خود می‌شود که این ممنوعیت موجب تعطیلی اکثر این مزارع و باغات شده است).

۳. ممنوعیت مردم در احیای زمین موات توسط منابع طبیعی وزارت جهاد(که موجب گران شدن زمین کشاورزی و باغداری و زمین های مسکونی شده است و موجب تراکم فروشی و معماری وحشی آپارتمانی و رانت خواری های زیاد در حوزه‌ی زمین شده است).

۴. ممنوعیت نگهداری دام و طیور در داخل حیات و طبقات زیرین خانه های روستایی توسط وزارت جهاد(که موجب ناأمنی دامپروری و تحمیل هزینه ی نگهبانی و به صرفه نبودن مشاغل مربوطه شده است).

۵. ممنوعیت جمع آوری هیزم های خشک جنگل توسط جنگل بانی وزارت جهاد(که موجب آتش سوزی جنگل ها و جلوگیری از تکثیر نهال های جدید و نیازمندی به سوخت های تجدید ناپذیر فسیلی و سوخت خطرناک اتمی شده است و نابودی اشتغال در این حوزه شده است).

۶. ممنوعیت تولیدات ارگانیک بومی توسط وزارت بهداشت (که موجب آسیب رسانی به سلامت عمومی و سونامی های غذاهای صنعتی و کارخانه ای شده است).

۷. ممنوعیت تولیدات داروهای گیاهی غیر شیمیایی توسط وزارت بهداشت(که موجب گسترش مصرف داروهای عوارض دار شیمیایی و وابستگی سلامت به واردات شده است و کارخانه های تولید دارو، جای هزاران شغل تولیدی محلی را گرفته است).

۸. ممنوعیت کشاورزی غرقابی توسط وزارت جهاد (که موجب بیکاری جامعه و خشک شدن سفره های زیرزمینی و فرو نشست زمین و فرار ابرها از زمین های خشک و گرم شده است).

۹. ممنوعیت تولید طیور بومی توسط دامپزشکی جهاد(که موجب نوسانات سلاطین دانه و جوجه و مرغ و بیکاری حداکثری جوانان کشور شده است).

۱۰. ممنوعیت پرورش دام بومی توسط دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی(که موجب ایجاد دامپروری صنعتی مضر به سلامت و ضد اشتغال و به نفع سلاطین دام و علوفه شده است).

۱۱. ممنوعیت کشتار در قصابی ها و شرکتی کردن کشتارگاه ها توسط دامپزشکی وزارت جهاد(که موجب دلال بازی و محروم شدن دامداران از سود تولیدات خودشان و نابودی هزاران شغل محلی و غیر بهداشتی شدن ذبح شده است).

۱۲. ممنوعیت رستوران‌های غذای طبیعی توسط وزارت بهداشت (که موجب شرکتی شدن تولید اغذیه و آسیب رسان شدن به سلامت و بیکاری جمعیت زیادی شده است).

۱۳. ممنوعیت دست‌فروشی و خرده فروشی توسط شهرداری ها(که موجب بوجود آمدن مگامال ها و غول های تجارت استارتاپی و تراست‌های سرمایه‌داری شده و دست آحاد ملت را از تجارت قطع کرده است).

۱۴. ممنوعیت ایجاد مراکز گردشگری شخصی (که موجب بوجود آمدن مراکز گردشگری بی رحمانه ی و سود محور شده است که ضمن آسیب رسانی به سلامت، موجب تمرکز ثروت و بی کاری هزاران نفر شده است).

۱۵. ممنوعیت آسیابانی غیر کارخانه‌ای گندم و جو توسط وزارت صنایع (که موجب بیکاری عده‌ای و ایجاد فرصت برای آلودگی آردها توسط سازمان بهداشت جهانی است و موجب تحمیل هزینه‌های سرسام آور حمل و نقل و گرانی نان و فرآورده های مرتبط با آرد می‌شود).

۱۶. ممنوعیت کاشت درختان مثمر در فضاهای سبز و پارک ها توسط شهرداری ها (که موجب بی برکتی و نابودی محیط زیست و گرانی میوه‌ها می‌شود و موجب صرف هزینه‌های زیاد برای کشور می شود).

 

مطالب پربازدید
شبکۀ جامع قصد را ببینید یا به فهرست بازگردید.