کتاب نظام اقتصاد مقاومتی منتشر شد


1396/5/3 | تعداد بازدید: 2064

کتاب «نظام اقتصاد مقاومتی» به قلم استاد حجه الاسلام دکتر یوسفی، توسط مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه، منتشر شد.

از آنجایی که اقتصاد مقاومتی الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام است، اگر فهم صحیحی از نظام اقتصادی اسلام براساس مبانی و معارف اسلامی وجود نداشته باشد، نمی‌توان به الگوی قابل قبول اقتصاد مقاومتی دست یافت. به همین جهت پس از تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی،  تلقی از نظام اقتصادی اسلام ارایه شد و مهمترین تحقیقات صاحب‌نظران اقتصادی اسلام درباره اقتصاد اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. سپس برای کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام محورهای ذیل دنبال شد:

مبانی هستی‌شناختی نظام اقتصادی اسلام: در این محور مقوله‌های اساسی هستی‌شناختی از منظر اسلام به‌گونه‌ای تبیین و تفسیر شد تا تمام مباحث بعدی بر آنها مبتنی شود. نوع تلقی از خداشناختی و توحید افعالی و عملی بر تفسیر و تلقی از سایر مقوله‌های هستی‌شناختی همانند انسان‌شناختی و جهان‌شناختی تاثیر جدی دارد که در این محور مورد تاکید قرار گرفت.

اهداف فعالان اقتصادی و ساختار نظام اقتصادی اسلام: اهداف فعالان اقتصادی به طور مستقیم از مبانی هستی‌شناختی به‌ویژه از خداشناختی ناشی می‌شود. برای تحقق هر هدف، اصل رفتاری و نوع مالکیت متناسب با آن باید کشف و ارایه گردد. هر نوع ساختار اقتصادی (بخش اقتصادی) با سه عنصر هدف فعالیت اقتصادی، اصل رفتاری و نوع مالکیت مشخص می‌شود. براساس همین منطق، روشن شد که نظام اقتصادی اسلام یک نظام اقتصادی چهار‌بخشی سرمایه‌محور، تعاونی(عضومحور)، خیرخواهانه و دولتی است.

اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام: هر نظام اقتصادی دارای اهداف کلانی است که دولت و مردم باید تلاش کنند تا آن اهداف در حوزه اقتصاد محقق شود. براساس مبانی و معارف اسلامی برای نظام اقتصادی اسلام سه رتبه هدف: هدف عالی(رفاه مطلوب)، اهداف میانی( عدالت، رشد و امنیت اقتصادی) و اهداف عملیاتی(رفع بیکاری و ایجاد اشتغال، کنترل تورم و رکود، رفع فقر و …) کشف و ارایه شد.

اصول راهبردی نظام اقتصادی اسلام: اصول راهبردی، رویکردهای حاکم بر تمام سیاست‌ها و رفتارها و روابط اقتصادی در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف است که از مبانی اسلامی استخراج و برای تحقق اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام دنبال می‌شوند. براساس مبانی و معارف اسلامی سه اصل راهبردی آزادی اقتصادی مسئولانه، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، و اصل حضور مسئولانه دولت کشف و ارایه شد.

مدل‌های اجرایی نظام اقتصادی اسلام: در پایان متناسب با هر بخش نظام اقتصادی اسلام، مدل‌های اجرایی برای تحقق اهداف آن بخش و در چارچوب اصول راهبردی نظام اقتصادی اسلام کشف و ارایه شد. سپس ارزیابی نظری ظرفیت مدل‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت

مطالب پربازدید
شبکۀ جامع قصد را ببینید یا به فهرست بازگردید.