کتاب «پیش رفته‌ایم» منتشر شد

کتاب پیش‌رفته‌ایم مروری است بر پیشرفت‌ها و کاستی‌های اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها از دریچۀ آمارهای جهانی. این کتاب نوشتۀ دکتر حمیدرضا مقصودی و دکتر علی سعیدی و به سفارش اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی تهیه شده است. فایل کامل کتاب را دریافت کنید.


1397/12/24
تعداد بازدید:
مرور آمارها و واقعیت‌های اقتصاد ایران، تصویری بسیار متفاوت از آنچه در رسانه‌های ترویج می‌دهند، به شما نشان می‌دهد. 

در برخی از شاخص‌ها، در زمرۀ اقتصادهای برتر در سطح دنیا هستیم. 

در برخی از شاخص‌ها، نسبت به اقتصادهای نوظهور، حرف‌های زیادی برای گفتن داریم. 

در ضعیف‌ترین عملکردها، نسبت به اقتصادهای هم‌اندازه ما و حداقل به‌اندازۀ اقتصادهای منطقۀ غرب آسیا، علی‌رغم همۀ تحریم‌ها و ترورها و تحریم‌هایی که ما داشتیم و آن‌ها نداشتند، پیش رفته‌ایم.

خواندن این کتاب برای درک وضعیت واقعی اقتصاد ما در وضعیت جنگ اقتصادی و رسانه‌ای دشمن توصیه می‌شود. 

فایل کامل کتاب را دریافت کنید. 

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.